Overzicht

Natuurgebied Het Oerd

Natuurgebied Het Oerd staat bekend om haar prachtige oude duinengebied met hoge duinen en vochtige duinvalleien, die de wandeltocht versieren. Verder kent het gebied een rijke en de afwisselende plantengroei. De hoogste zandduin is niet minder dan +24 meter en draagt de naam Oerdblinkert. Op natuurgebied Het Oerd kan er mooi gewandeld worden en heeft u een uniek uitzicht over de kwelders. Leuk weetje: de naam Oerd komt van een dorp dat ooit verdronken was. De kwelder is de opeenhoping van land buiten de dam, en bij vloed zijn duizenden vogels te zien. In de omgeving kunt u ook veel blauwe en bruine kiekendieven spotten en in de oostelijke zandduinen vindt u een kolonie van ruim 3300 zilvermeeuwparen.

Buiten het broedseizoen proberen veel vogels hun toevlucht te zoeken op het Wad. Als ze vanwege vloed terugkomen op zoek naar voedsel, blijven ze op Het Oerd en De Hon. U ziet vele vogels zoals de tureluur, wulp, grutto, schoolekster en bonte strandloper vooral in de herfst.