Overzicht

Natuurgebied Het Oerd

Natuurgebied Het Oerd staat bekend om haar prachtige oude duingebied (zonder en achter duin) met hoge duinen en vochtige duinvalleien, die de wandeltocht tot een bijzondere ervaring maken. Verder kent het gebied een rijke en de afwisselende plantengroei. De hoogste zandduin is niet minder dan +24 meter en draagt de naam Oerdblinkert. Op natuurgebied Het Oerd kan er mooi gewandeld worden en heeft u een uniek uitzicht over de kwelders.

Leuk weetje: de naam Oerd komt van een dorp dat ooit verdronken is. De kwelder is een grote vlakte begroeid met zoutminnende planten zoals lamsoor, zeekraal en kweldergras. De kwelders worden doorsneden door kronkelende geulen, de kreken. Bij hoogwater en bij storm kunnen kwelders grotendeels onder water staan er zijn dat duizenden vogels te zien. Wanneer het eb wordt, komt de kwelder weer droog te liggen. In de omgeving zijn er veel blauwe en bruine kiekendieven te spotten. In de oostelijke zandduinen is een kolonie van ruim 3300 paren zilvermeeuwen te zien.

Buiten het broedseizoen proberen veel vogels hun toevlucht te zoeken op het Wad. Als ze vanwege vloed terugkomen op zoek naar voedsel, blijven ze op Het Oerd en De Hon. U ziet vele vogels zoals de tureluur, wulp, grutto, schoolekster en bonte strandloper vooral in de herfst.